הרצאה 1- סיכונים, חשיפות וגידורם

זיהוי ומיפוי סיכונים-חומרתם וסבירותם חשיפה לסיכוני מטבע חוץ דוגמא לחשיפה מטבעית ביצוא (סיכון לתיסוף במטבע) יצואן מייצא מוצרים לחו"ל במחיר של 100,000$ (שע"ח 3.8). עלות היצור של המוצרים בישראל 350,000 ₪. חל תיסוף של 10% בשער המטבע והשער ירד ל-3.42. רווח והפסד במצב ההתחלתי רווח והפסד לאחר התיסוף מכירות ללקוח בחו"ל 100,000$ 100,000$ שער חליפים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים