שיעור 2 – ד"ר יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 2   שאלה- חוקר מעוניין לבדוק את ההשפעה של 4 שיטות הוראה על תוחלת ההישגים בלימודים בקרב תלמידי תיכון מסוימים. בהנחה שלא היו גורמים אחרים שהשפיעו.   נוסח נוסף- חוקר מעונין לבדוק האם קיים הבדל בתוחלת הישגים ב4 שיטות הוראה מסוימות.   להלן הנתונים שהתקבלו במדגם מקרי של 26 תלמידים:   פרונטלי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים