שיעור מס' 7- רו"ח אליהו ישראל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 7 בקורס "בקרה פנימית ומבוא לביקורת דוחות כספיים" מתאריך 30.04.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 7 – רו"ח עופרה ג'בלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח עופרה ג'בלי בקורס בקרה פנימית וביקורת דוחות כספיים  בתאריך 30.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

שיעור מס' 4 – רו"ח אליהו ישראל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "בקרה פנימית ומבוא לביקורת דוחות כספיים" מתאריך 09.04.2018 לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 4 – רו"ח עופרה ג'בלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח עופרה ג'בלי בקורס בקרה פנימית וביקורת דוחות כספיים  בתאריך 09.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

דיני תאגידים שיעור 5 ליטל יוחפז

  שיעור 5 – 19.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים האסיפה הכללית בס'57 למדנו על סמכויות האסיפה. סעיף זה הוא קוגנטי, כלומר לא ניתן להעביר את אחת הסמכויות הללו לדירקטוריון/מנכ"ל וכו'. ס'59 לחוק דן במינוי דירקטורים בחברה. דירקטור הוא גם אורגן בחברה. הכוונה היא לדירקטור רגיל, ולא דח"צ (חיצוניים). מינוי דירקטורים 59.  האסיפה הכללית השנתית תמנה  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח לינור דלומי

SOX בישראל- גושן תקנות גושן הינן תירון לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידים. חוק גושן מקביל ל- SOX אך חל בצורה מצומצמת יותר. תחולה- החוק חל  על חברות מדווחות, חברות נסחרות בבורסה בארץ.   עיקרי דרישות התקנה קיימים 3 דרישות מרכזיות שמקבילות לדרישות המופיעות ב- SOX. תאגידים נדרשים לצרף לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח לינור דלומי

סרבנס אוקסלי- SOX החוק חל על חברות ציבוריות שנסחרות בארה"ב וכפופות להנחיות הרשות לניירות ערך האמריקאית  ועל סניפיהם, חברות בנות וחברות כלולות של אותן חברות.   מטרת החוק הגברת הפיקוח והבקרה על הדיווח הכספים. החזרת אמון המשקיעים במידע המפורסם בדוחות הכספיים. הגברת אי התלות בין פירמות רואי החשבון לחברות. הגברת האחריות המנהלים בחברה על הדיווח  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים