הצראה 10- מבוא לניהול כספים

מרווחיות לתשואה ומרווח תפעולי לרווח כלכלי     קריטריונים למדידת הישגי החברה ותוצאותיה השקעה בנכסים והון חוזר       ROI = התשואה על ההשקעה   מחיר ההון של החברה – WACC רווח תפעולי                        80 השקעה בנכסים והון חוזר                    1,000 התשואה על ההשקעה                    8% ריבית על פיקדון בבנק / תשואה אלטרנטיבית אחרת        9% התשואה האלטרנטיבית = מחיר ההון הנדרש  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים