שיעור 5 – מר אריק אדלמן

שיעור 5 – 10/11/13 Inner Join ? למה לא ניתן להשתמש בכינוי ב-SELECT לשדה מסוים בשום מקום אחר בשאילתה? ! סדר פעולות שאילתות SQL מעלה לזיכרון טבלאות שיש ב-FROM לפי סוג קשר הגומלים. המחשב לוקח את הנתונים המשותפים לשתי הטבלאות: (בהתאם לתרגיל כיתה 5) פעולת WHERE מצמצמת את הרשומות לפי הקריטריון. פעולת GROUP BY מקבצת  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: אריק אדלמן, מסדי נתונים
תואר ראשון
תואר שני
מרצים