שיעור 1- רו"ח רוני אלרואי

    השקעה בני"ע: סוג ההשקעה השקעה שלא מקנה השפעה מהותית, 0%-20% ההשקעה מקנה השפעה מהותית, 20%-50% שליטה, 50.01%-100% תקנים בנושא IAS 39 IAS 28 IFRS 3R, IAS 27R, IFRS 10 טיפול חשבונאי קבוצה 1 FVTPL שווי הוגן דרך רווח והפסד וקבוצה 4 AFS זמינים למכירה שיטת השווי המאזני איחוד דוחות כספיים   על בסיס  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים