שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

חישוב עודף עלות, תנועה והרכב, המשך- IAS 38 מחלק את הנכסים הבלתי מוחשיים לשלושה סוגים: נצמחו בישות, נרכשו באופן בדיד ונרכשו במסגרת חברה:                   כאשר רוכשים מניות המקנות השפעה מהותית במסגרת ייחוס עודף עלות הרכישה, יש לייחס עודף עלות (נכס) לכל פריט בלתי מוחשי שנמצא בישות הנרכשת,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים