שיעור מספר 6 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 6 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 29/4/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מספר 5 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 5 בקורס "בעיות מדידה ב'" מתאריך 22/4/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

תרגול 12 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 30.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 10+11 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 27.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

שיעור 9 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "בעיות מדידה ב" מתאריך 27.5.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: רוח יוסי גולן – שיעור 9

רו"ח יוסי גולן – שיעור 8

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "בעיות מדידה ב" מתאריך 20.5.15 לצפייה בסיכום השיעור לחצו כאן: רוח יוסי גולן – שיעור 8

שיעור 8 – רו"ח גיא זכריה

שבוע 9 – 08/12/2013 (cשבוע 8 התקיים תרגול כפול) דוחות ביניים – IAS–34 רקע כללי הדיווח הכספי לדוחות ביניים אמור לספק למשתמשים מידע כספי לפרקי זמן הקצרים משנה. על מנת להסתייע בו, הן לחיזוי הרווחיות לשנה והן לחיזוי הרווחיות לתקופה של מעבר לשנה אחת. בחינת הרווחיות בתקופה המדווחת, תוך השוואתה לתקופה המקבילה אשתקד, מאפשרת איתור  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים