שיעור מספר 4 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 4 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 7/11/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

שיעור מספר 3 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 3 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 31/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

צילום שיעור 4 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 07.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

צילום שיעור 3 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 31.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

תרגול 5- רו"ח ירון תירוש

תרגיל 12! גרסת הדפסה להורדה שלבים לפתרון: 01/01/12 רכישת 40%- שווי מאזני לראשונה 31/12/12- הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של 35% (40000+20000*10%)/120000=35% 30/06/13 רכישת 6000 מניות ועליה לשיעור החזקה של 40% (42000+6000)/120000=40% שנת 2012- 01/01/12 עלייה להשפעה מהותית לראשונה- שיעור החזקה 40% חישוב התמורה- מזומן 800000 תמורה נדחית 177537 200000/1.11.25= סה"כ 977537   חישוב  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח רוני אלרואי

שינוי במדיניות החשבונאית! גרסת הדפסה להורדה סיכום כל הקורס בגרסת הדפסה להורדה בדוגמה שפתרנו בשיעור קודם, עסקנו רק בסוגיה אחת והיא התאמת ההון העצמי של החברה המוחזקת במועד הרכישה. ההתאמה הזו נדרשת משום שיישום שיטת השווי המאזני מחייב מדיניות חשבונאית אחידה ואם כך, כבר מיתרת הפתיחה יש לבצע התאמות על מנת שבהמשך התחשיבים יהיו הגיוניים.  [ קראו עוד ]

תרגול 4- רו"ח ירון תירוש

תרגול מס' 4! התאמת מדיניות חשבונאית! גרסת הדפסה להורדה בהתאם להוראות IAS 28, כאשר מטפלים בהשקעה בחברה כלולה יש לבצע התאמות בין המדיניות החשבונאית של הכלולה למדיניות החשבונאית של המחזיקה כאשר מדובר בנסיבות דומות או אירועים דומים. שלושת הסוגים העיקריים של התאמות המדיניות החשבונאית שנטפל בהם הינם: נדל"ן להשקעה- מודל עלות או שווי הוגן רכוש  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח רוני אלרואי

המשך לתרגיל שנפתר בשיעור שעבר בנושא ירידות ערך- גרסת הדפסה להורדה הרכב חשבון השקעה ב-12/2005- החלק בהון 7500 40%*(10000+8750)= יתרת עודף עלות ציוד 1600 הפרשה לירידת ערך (1600) מוניטין 4000 סה"כ 11500   שנת 2006 התנועה בחשבון ההשקעה- יתרת פתיחה 11500 רווחי אקוויטי: החלק ברווחי ב' 3500 40%*8750= הפחתת עודף עלות (400) 2000/5= מימוש הפרשה  [ קראו עוד ]

רו"ח ירון תירוש- תרגול 3

עבודה טכנית עם טבלאות עודפי עלות! גרסת הדפסה להורדה כאשר עורכים טבלת עודפי עלות, יש להציג את התנועות והיתרות לכל התקופות הרלוונטיות תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים: בתחילת השאלה יש לחשב את שיעורי ההחזקה בכל התקופות הרלוונטיות. יש לבצע "עצירה" בטבלת עודפי העלות בכל תאריך חתך ובכל מקום בו קיימת ירידה בשיעור ההחזקה (בעת  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

הפסדים להעברה והטיפול בהם, המשך! גרסת הדפסה להורדה הטבת מס בנרכשת- חברה א' קונה את חברה ב' (השפעה מהותית) ובחברה ב' יש הפסדים להעברה שבגינם חברה ב' לא יצרה מיסים נדחים שכן לא צפתה קיום הכנסה חייבת בעתיד. חברה א' חושבת שחברה ב' יכולה לנצל את ההפסדים האלה לפי IAS 12. כזכור, כאשר בחברה נרכשת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים