שעור 6 – רו"ח רן שרמן

יסודות החשבונאות א' שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן   IAS 16 בהמשך לשיעור הקודם – עלות, מה היא כוללת? עלות רכישה ; עלויות הבאת הרכוש למיקום ולמצב המיועד לו להפעלה ; שיקום הסביבה. עלויות שמתהוות בגין נכס בתקופות מאוחרות יותר מיום ההכרה לראשונה (בו הגעתי למסקנה כי יש לי רכוש קבוע), יטופלו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים