תרגול 3 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 25.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 2 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 18.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 1 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 04.04.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

שיעור 5 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 5 – 10/11/13 דוגמה: ב-01/01/10 נחתם הסכם חכירה לפיו החוכר ישלם 7 תשלומים בסוף כל שנה החל מיום 31/12/10 בסך 12,000 ₪ כל אחד. הריבית הגלומה בחכירה – 9% וידועה גם לחוכר. אורך החיים של הנכס ביום החכירה הינו 8 שנים. (תקופת החכירה היא 7 שנים). נדרש- סיווג החכירה. רישום פקודות יומן משנת 2010.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 4 – 03/11/13 חכירות – IAS-17 חכירה – הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש. תקופת החכירה – התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה החוכר סיכם חוזית יחד עם תקופות נוספות שלגביהן יש לחוכר אופציה להמשך חכירת הנכס, כאשר במועד ההתקשרות בחכירה סביר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים