שיעור 10 – ד"ר גילה קינן

ססטיסטיקה 2 ד"ר גילה קינן 16.12.13   מבחן לאי תלות (המשך…)   בדגימה מקרית של 150 עובדים בקו ייצור אוטומטי 58% מהם הגיבו בצורה פאסיבית לאירועים מסוימים. במדגם אחר שבו אין קו ייצור אוטומטי- 45% מ120 עובדים שנגדמו באופן מקרי הראו תגובה פאסיבית.   נבנה טבלה של הנתונים Oi: סה"כ לא אוטומטי אוטומטי קו יצור  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – ד"ר גילה קינן

ססטיסטיקה 2 ד"ר גילה קינן 9.12.13   אמידה ובדיקת השערות על מדגמים מזווגים (תלויים)- המשך… לאחר שנבצע את המחקר, המידע שיעניין אותנו הוא האם יש הפרש בין התוצאות. אם יהיה הפרש- אזי קרה משהו בין מה שהיה לפני למה שהיה אחרי. לכן אנחנו נמצא את ההפרש di, ונמצא את הממוצע של di.   דוגמה: בדגימה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים