שיעור 3 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

מיסים א'- שיעור 3   ס' 17(11)- הוצאות בקשר להכנת הדו"חות והטיפול בקשר למס- ההוצאות הללו הן לא בהשגת הכנסה, ולכן לפי הרישא ההוצאות הללו אינן מותרות בניכוי. עם זאת המחוקק אומר בס' 17(11) כי ההוצאות הללו כן מותרות בניכוי. סעיפי המשנה באים להוסיף על הרישא, על אף מה שנאמר ברישא.   הוצאות אלה לפי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים