שיעור 8, עו"ד אסף ברם

שיעור 8- שיעור 8 תרמית בני"ע- סעיף 54 לחוק ני"ע 1968 דן בתרמית בני"ע, תרמית במסחר: 54(א)    מי שעשה אחד מאלה, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי חמישה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד – פי עשרים וחמישה מן הקנס כאמור באותו סעיף: מיום 1.11.1988 תיקון מס' 9 ס"ח תשמ"ח  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים