תקשורת בין אישית אפקטיבית-אינדיקטור להצלחה ניהולית? / עמרי חי

העשייה הארגונית מתווכת באמצעות תקשורת, הדבר נכון לגבי מנהיגות והנעה, קבלת החלטות ותרגומן למדיניות והנחיות לפעולה, פיקוח ובקרה, תיאום ואינטגרציה, הפעלת כוח, פתרון קונפליקטים משא ומתן וכן הלאה. מנהלים מקדישים את מרבית זמנם לפעילות תקשורת ומינון זה עולה ככל שמנהל הוא בכיר יותר. יתרה מזאת מרביתן של התקלות בתפקוד הארגון מאובחנות על ידי מנהלים כתקלות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים