שיעור 2- רו"ח ניר זיכלינסקי

שיעור 2- תקני ביקורת ודיווח- תקני ביקורת: תקנים אישיים: (כלומר מה האדם צריך לעשות) א. תקן 5 – מיומנות ב. תקן 6 – אי תלות ג. תקן 7- זהירות תקני ביצוע: ד. תקן 8- תכנון ופיקוח ה. תקן 9- סקר בקרה פנימית ו. תקן 10- תיעוד ניירות עבודה וראיות תקני דיווח: א. תקן 11- נוסח  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים