הרצאה 4- מיסים למתקדמים

שלב 6- מועד החיוב (פרק ו') סעיף 22- במכר טובין "במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמסר. לעניין זה- "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר". מועד החיוב הינו מועד מסירת הטובין לקונה, ללא חשיבות למועד התשלום. הסעיף דן במועד החיוב במכר טובין בלבד, כלומר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים