שיעור 10- רו"ח יפעת רייך

תקני ביצוע הביקורת: תקן 8- תכנון פיקוח: תקן ביקורת מספר 8 קובע כי עבודת הביקורת תתוכנן כיאות ואם רואה החשבון מסתייע בעוזרים הוא יקיים פיקוח נאות עליהם. תקן ביקורת 74- תכנון כולל סעיף 2 – קובע כי הנחיות תקן הביקורת חלות מביקורת שנייה ואליך ואם המדובר בביקורת שנערכה לראשונה הרי שהמבקר עשוי להידרש להרחיב את  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים