שעור 11 – רו"ח לינור דלומי

תקן 103 תקן 103 מאמץ את הוראות סעיף 404 לחוק SOX ותקן 5 וחל על חברות בארץ השייכות לסקטורים הבאים: תאגידים בנקאיים חברות כרטיסי אשראי. חברות ממשלתיות ובחרות בת ממשלתיות גופים מוסדיים חברות ביטוח וקופות גמל. יש לקרוא את התקן המשולב של 103 ו- 106.   הרכיבים העיקריים בכל סוגי חוות הדעת חוות דעת חלקה/  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים