שיעור 7- רו"ח אריאל פטל

שיעור 7-   סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים-   סקירה– תקן סקירה מספר 1+ הבהרות פיננסית– תקן 14, IAS 34, IFRS.   לשים לב להבדל בין דוח סקירה שרו"ח מדווח על דוח ביניים (רבעוניים), לבין דו"ח המבקר.   1. רקע- לאורך השנים הדוחות היו לסוף שנה (בעיקר חברות ציבוריות אבל לא רק ), וב1988 הוחלט  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים