שיעור 6 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 6 <המשך תמצית תקן ביקורת 92> נהלי ביקורת במענה לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית ברמת המצגים – המענה של המבקר לטיפול בסיכונים מוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית ברמת המצגים עשוי לכלול שינויים באופי, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת בדרכים הבאות: יתכן שיהיה צורך לשנות את אופי נהלי הביקורת בכדי להשיג  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים