שיעור 10- רו"ח אריאל פטל

שיעור 10- אירועים לאחר תאריך המאזן המקורות- 1. תקן ביקורת 100. 2. IAS 10. 3. הצעת הבהרה לתקן 11- בצנרת (תשקיפים) -> נלמד בעתיד. 4. תקן 7 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. התקנים יהיו בתוך ספרי הלשכה, ולכן הם יהיו איתנו בבחינה. נתחיל מהצד של פיננסית:   1. הגדרה- אירועים לאחר תאריך המאזן- "אירועים לאחר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים