צילום שיעור 4 – גב' צליל אברג'ל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של גב' צליל אברג'ל בקורס תרגול צירופי עסקים בתאריך 21.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

שיעור מספר 3 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 3 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 31/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן.

צילום שיעור 3 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 31.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

שעור 5 – רו"ח חגית בראור אהרון

    סעיף 56 – מדידה עוקבת בגין התחייבויות תלויות – ״לאחר ההכרה לראשונה ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת, מבוטלת או פוקעת החברה הרוכשת תמדוד את ההתחייבות הכלולה שהוכרה במועד צירוף העסקים לפי הסכום הגבוה מבין: הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן חשבונאי בינלאומי מס׳ 37 הסכום שהוכר לראשונה״   דוגמא – כנגד הכלולה עמדה תביעה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים