שיעור 13 – עו"ד יוסי רחמים

תכלית החברה העסקית מהי ההחלטה הראויה ביותר? – עבור בעלי המניות – עבור עובדי החברה – עבור החברה תאגיד הוא אישיות משפטית מלאכותית. אישיות משפטית – ישות אשר החוק העניק לה כשרות לשאת בחובות ובזכויות. התיאוריה החוזית – התאגיד הוא פקעת של חוזים: חוזים לגיוס הון (מניות), חוזים עם לקוחות, חוזים לגיוס אשראי (אגרות חוב),  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים