שעור 1 – פנחס קמלמן

מבוא לניהול כספים הבחנה בין סמנכ"ל כספים וחשב חשב- המנהל האחראי על מערך הנהלת החשבונות של החברה, הכנת הדוחות הכספיים, הדוחות המאוחדים, דוחות המס, מע"מ, מקדמות והניהול השוטף של מחלקת הנהלת החשבונות. החשב כפוף לסמנכ"ל הכספים. סמנכ"ל הכספים– אחראי על כל מערך הכספים והכלכלה בחברה לרבות אחריות על החשב ועל מחלקת הנהלת החשבונות וכן אחריות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים