שיעור 2 – עו"ד ורו"ח ישראל חובל

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מס' 2 בקורס מבוא למיסים מתאריך 30/03/2017.  לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור 3- רו"ח לירז טובול

חב תושב ישראל כיחיד- תושבות של יחיד נבחנת על פי שני מבחנים: המבחן המהותי: מבחן מרכז החיים, מי שמרכז חייו הינו בישראל. מבחן זה מוגדר בחוק בתוך ההגדרה של תושב ישראל וכולל מספר מבחנים לקביעת תושבות. בודק את קשריו החברתיים, הכלכליים והמשפחתיים של הנישום ובין היתר את : בית הקבע – מדובר בבית המגורים שאליו  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח יגיל בלזר

רווח הון בהתאם לסעיף 89(א') רווח הון הינו הכנסה חייבת כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה מבנה חלק ב'- חלק פירותי חלק ה'- חלק הוני סעיף 88 הינו סעיף ההגדרות של החלק ההוני. מושגים שאינם מוגדרים בסעיף זה, יוגדרו בסעיף 1.   רווח הון- הגדרה "הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי" רווח הון הינו ההפרש  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים