צילום שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח אריאל פטל בקורס בקרה פנימית בתאריך 21.02.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לסיכום השיעור     לסיכום המשך    

שעור 7 – רו"ח לינור דלומי

רכוש קבוע הרכוש הקבוע מהווה בדרך כלל מרכיב משמעותי בדוחות הכספיים. רכוש קבוע מוגדר כפריט מוחשי המוחזק לשימוש בייצור, לאספקת סחורות או שירותים, להשכרה או לצרכים מנהליים וצפוי שהישות תשתמש בו במשך יותר מתקופה חשבונאית אחת.   היבט החשבונאות בתאגידים שמיישמים תקנה חשבונאית ישראלית, הרכוש הקבוע מטופל בתקן חשבונאות 27 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים