שעור 1 – מר אבי ישראל

אי – ודאות, סיכון ותועלת אי-ודאות – אי ודאות נוצרת כאשר לא ידוע מהו הסיכוי שזרמי כספים מתוכננים יקבלו ערך מסוים. לכן נציג תחזית בצורה של התפלגות ההסתברויות של התוצאות בעתיד. המידע הגלום בהתפלגות בא לידי ביטוי בשני מונחים – תוחלת וסיכון. התוחלת – מודד את הסיכוי. התוחלת מתייחסת להסתברות, לסיכוי. סטיית תקן – המדד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים