שעור 2 – מר אבי ישראל

דוגמא לקריטריון תוחלת שונות (תקף רק למשקיעים שונאי סיכון) – תכנית A – תוחלת – 20, סיכון של – 30 תכנית B – תוחלת – 60, סיכון – 20 תכנית C – תוחלת – 80 , סיכון – 80 תכנית D – תוחלת -20 , סיכון – 90   נבדוק לפי קריטריון התוחלת שונות איזה  [ קראו עוד ]

שעור 1 – מר אבי ישראל

אי – ודאות, סיכון ותועלת אי-ודאות – אי ודאות נוצרת כאשר לא ידוע מהו הסיכוי שזרמי כספים מתוכננים יקבלו ערך מסוים. לכן נציג תחזית בצורה של התפלגות ההסתברויות של התוצאות בעתיד. המידע הגלום בהתפלגות בא לידי ביטוי בשני מונחים – תוחלת וסיכון. התוחלת – מודד את הסיכוי. התוחלת מתייחסת להסתברות, לסיכוי. סטיית תקן – המדד  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – עו"ד מירב מלצמן

שיעור 3 – 27/10/13 ענ"נ מותאם לסיכון ענ"נ (NPV) זהו כלי שעוזר בתנאי אי ודאות אם פרויקט כדאי להשקעה או לא. מדובר בהיוון של סדרה לזמן 0 בניכוי ההשקעה. הרעיון הוא לבנות ענ"נ שנתחשב בסיכונים כבר כשבונים אותו. הענ"נ שלמדנו במימון לא מתחשב בסיכונים. ישנן 2 גישות להכניס לענ"נ את הסיכון: ענ"נ מותאם לסיכון בגישת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים