משפט מסחרי ב' שיעור 11 ליטל יוחפז

שיעור 11 – 14.05.2014 המשך שעבודים ע"פ פקודת החברות שסל"ן – המשך: כשיש שעבודים צפים על חברה עם מגבלות, עניינית ועסקית לא ניתן לקנות נכסים ולשעבד אותם ספציפית ללא ס'169(ד). המחוקק קובע ש"נצבע" את ההלוואה הזאת בצבע, ואז יקבע כי השסל"ן הזה יגבר על שעבוד צף (גם אם השעבוד הצף הוא עם מגבלה). גיבוש השעבוד  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 6 ליטל יוחפז

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך משכונות משכון רשום – מה עומד מאחורי רישום המשכון? כלפי מי הבנק רוצה להתגונן כאשר הוא רושם את המשכון? נניח שמכרו לי אוטו עליו יש משכון רשום – אם לא היה משכון רשום – אין לבנק זכויות קודמות על פניי. הרישום נועד להתמודד עם צדדים שלישיים שיבואו, אם יבואו בכלל.  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 5 ליטל יוחפז

שיעור 5 – 19.03.2014 המשך דיני שטרות יסוד התמורה השטר יהיה תקף רק במידה וניתנה עבורו תמורה. זה אומר שאם נתתי שטר צ'ק במתנה (נניח בחתונה), זה לא נקרא תמורה. זה נקרא מתנה, ולכן במידה ואבטל את הצ'ק – החתן והכלה לא יכולים לתבוע אותי. אין להם עילה שטרית – כי הם לא נתנו תמורה  [ קראו עוד ]

שיעור 9 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

ביקורת התחייבויות   הקדמה שאלה: מהו ההבדל בין התחייבויות לבין מה שלמדנו עד כה (נכסים והון)? תשובה: נושא השלמות. הנושא המרכזי שמטריד את הרו"ח המבקר בביקורת התחייבויות הוא בדיקת השלמות. לעומת זאת, בהתחייבויות אין לנו בעיה של הערכה. שאלה: מאיזה סוגי התחייבויות בעיקר חושש הרו"ח המבקר? תשובה: התחייבויות שקיימות ולא רשומות בדוחות הכספיים.   ישנן  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים