שיעור 4 – עו"ד נאוה קורמן

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מס' 4 בקורס דיני חיובים ומשפט ציבורי מתאריך 22/11/2016 . לקריאת הסיכום לחצו כאן

תרגול 3 – עו"ד נטע פיבישביץ'

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לאחר חוק היסוד – הפגיעה בחופש העיסוק ע"י חוקים שנחקקו לאחר כניסתו לתוקף, חופש העיסוק אפשרית בשני מקרים: באמצעות חוקים שעומדים בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4 לחוק יסוד) באמצעות הוראת חוק שהתקבלה בהתאם לפסקת ההתגברות (ס' 8 לחוק יסוד) פסקת ההתגברות בעלת ארבעה תנאים: –         החוק נחקק ברוב של 61 חברי  [ קראו עוד ]

שעור 5 – עו"ד דב אייזיק

שמירת דינים: בחוק יסוד חופש העיסוק, קיים הבדל בין סעיף  10 , לסעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם : כל חוק שנחקק לפני 3/1992 (תאריך חקיקת חוק יסוד כבוד האדם) מוגן ע"י שמירת דינים גם אם הוא פוגע חוקתית בח"י כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, לא ניתן לבטלו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים