שעורים 6 ו-7 – רו"ח אריק בן ישי

ס'2 (2) – הכנסת עבודה – שכיר מה כלול בסעיפים אלו? • השתכרות או רווח מעבודה- ברגע שיש יחסי עובד-מעביד ע"פ המבחנים, מקור ההכנסה הוא ס'2(2). • טובת הנאה או קצובה- כגון: יום כייף מהעבודה, ציוד מתנה מהעבודה… • תשלומים לכיסוי הוצאות • שווי שימוש רכב/טלפון נייד- באם הוצמד לשכיר רכב והוא משתמש בו לא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים