שעורים 4 ו-5 – רו"ח אריק בן ישי

דוגמאות למבחנים לקיומו של עסק – 1.       פס"ד מרכז הקרח- מדובר בחברה שהשכירה מדפים בודדים לאנשים. בשלב מסוים החליטו להשכיר את כל המדפים בבת-אחת לסוכן אחד. מתוך כך, צמחה לחברה הכנסות משכירות. עלתה השאלה- האם מדובר בעסק? הרי שאם החברה משכירה מדפים בודדים ß העסק אקטיבי. כאשר החברה משכירה את כל המדפים יחד ß העסק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים