צילום תרגול 12 – רו"ח ינקי בר אליהו

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח ינקי בר אליהו בקורס יסודות החשבונאות א בתאריך 10.06.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור

צילום שיעור 8 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 13.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף .ש.

שיעור מס' 11- רו"ח משה טל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 08.06.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ'

שעור 10 – נדל"ן להשקעה נדל"ן יכול להיות גם נדל"ן להשקעה וגם רכוש קבוע. נדל"ן להשקעה – מוגדר כנדל"ן (קרקע או מבנה – או חלק ממבנה – או שניהם) המוחזק לשם הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הרכוש (מטרות השקעה) או שניהם, ושלא לצורך: א. שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים