שעור 3 – פנחס קמלמן

השפעת המעבר ל- IFRS על עבודתו של סמנכ"ל הכספים המעבר ל- IFRS עד שנת 2007 הייתה נהוגה בישראל התקינה החשבונאית הישראלית. בשנת 2008 התקבלה החלטה על כך שחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה יעברו לתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS). המעבר בוצע מתוך מטרה ליצור אחידות חשבונאית בינלאומית בכל הקשר לתקינה החשבונאית וזאת על רקע התהליך הגלובלילמעבר ל- IFRS  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים