צילום תרגול 6 – רו"ח ינקי בר אליהו

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח ינקי בר אליהו בקורס יסודות החשבונאות א  בתאריך 22.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 4 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 15.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

שיעור מס' 4- רו"ח טל משה

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 20.4.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 4 – המשך רכוש קבוע עלויות שלא ניתן ליחס לרכוש קבוע – א. עלויות השקת מתקן חדש. ב. פרסום, קידום מכירות של המוצר החדש. ג. עלויות של הכשרת / הדרכת צוות עובדים וכד'. ד. עלויות מנהלה ועלויות עקיפות אחרות. ה. בדיקת כדאיות רכישת נכס- אם בודקים כמה נכסים כדי להחליט על רכישת נכס זה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים