שיעור מספר 1 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 1 בקורס "צירופי עסקים" מתאריך 17/10/18. לקריאת הסיכום לחצו כאן

צילום שיעור 1 – רו"ח תומר איטח

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח תומר איטח בקורס צירופי עסקים בתאריך 17.10.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: נועם צור  

צילום שיעור 3 – רו"ח שי דניאלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שי דניאלי בקורס חשבונאות פיננסית ב  בתאריך 26.03.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

שיעור 3, רו"ח גולן יוסף

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 7.3.16 חשבונאות פיננסית ב שיעור 3  

שעור 3 – רו"ח חגית בראור אהרון

שעור 3 שינויים בשיעור החזקה יכולים להיות ע"י – 1. רכישות בשלבים 2. מימוש השקעה 3. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה – ישנם שני מקרים- 1. החברה המחזיקה לא רוכשת מניות בהנפקה – במקרה זה יתכן כי למחזיקה נותרה השפעה מהותית או שהיא איבדה את ההשפעה המהותית.  נניח שהיו למחזיקה  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח חגית בראור אהרון

המשך שלב 3 –  רישום בתקופות עוקבות למועד הרכישה – סעיף 11 ל- IAS28 – ערך ההשקעה – יגדל או יקטן בהתאם לחלקה של המחזיקה ברווח או ההפסד של החברה הכלולה. בחישוב חלקי ברווחי/הפסדי הכלולה (רווחי/הפסדי האקווטי), יש לקחת בחשבון את הפחתת עודפי העלות שזוהו במועד הרכישה. פקודת היומן לחישוב רווחי האקווטי – ח. השקעה ,  [ קראו עוד ]

תרגול 5- רו"ח ירון תירוש

תרגיל 12! גרסת הדפסה להורדה שלבים לפתרון: 01/01/12 רכישת 40%- שווי מאזני לראשונה 31/12/12- הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של 35% (40000+20000*10%)/120000=35% 30/06/13 רכישת 6000 מניות ועליה לשיעור החזקה של 40% (42000+6000)/120000=40% שנת 2012- 01/01/12 עלייה להשפעה מהותית לראשונה- שיעור החזקה 40% חישוב התמורה- מזומן 800000 תמורה נדחית 177537 200000/1.11.25= סה"כ 977537   חישוב  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח רוני אלרואי

שינוי במדיניות החשבונאית! גרסת הדפסה להורדה סיכום כל הקורס בגרסת הדפסה להורדה בדוגמה שפתרנו בשיעור קודם, עסקנו רק בסוגיה אחת והיא התאמת ההון העצמי של החברה המוחזקת במועד הרכישה. ההתאמה הזו נדרשת משום שיישום שיטת השווי המאזני מחייב מדיניות חשבונאית אחידה ואם כך, כבר מיתרת הפתיחה יש לבצע התאמות על מנת שבהמשך התחשיבים יהיו הגיוניים.  [ קראו עוד ]

תרגול 4- רו"ח ירון תירוש

תרגול מס' 4! התאמת מדיניות חשבונאית! גרסת הדפסה להורדה בהתאם להוראות IAS 28, כאשר מטפלים בהשקעה בחברה כלולה יש לבצע התאמות בין המדיניות החשבונאית של הכלולה למדיניות החשבונאית של המחזיקה כאשר מדובר בנסיבות דומות או אירועים דומים. שלושת הסוגים העיקריים של התאמות המדיניות החשבונאית שנטפל בהם הינם: נדל"ן להשקעה- מודל עלות או שווי הוגן רכוש  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

    חישוב עודף עלות, תנועה והרכב- שיטת השווי המאזני, כזכור היא שיטה של הכרה בהכנסה וככזו, היא עוקבת אחר ההשקעה בחברה המוחזקת על בסיס עקרונות ההכרה בהכנסה. היות והמהות של השיטה היא רישום ההשקעה ביום הראשון לפי עלות ולאחר מכן לקיחה של התוצאות העסקיות של החברה המוחזקת ודיווחן בדוח הכספי של החברה המחזיקה, יהיה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים