שעור 8 – רו"ח אייל הורביץ

13.12.12 רכוש קבוע: רכוש מוחשי שהפירמה משתמשת בו לצורך הפעלת פעילותה, נכנסת בתוך הגדרת נכסים כחובה (ישנם חמש קבוצות של רכוש קבוע :רכבים, ריהוט, מחשבים , מכונות יצרניות, מקרקעין). יש צורך ראשוני לעשות הבחנה לשאלה הבאה: מה ההבדל בין רכוש קבוע לבין הוצאה? מתי אני אומר שסכום מסוים שאני מוציא זה לכדי רכוש קבוע ומתי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים