צילום שיעור 5 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 22.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

שיעור מס' 7- רו"ח טל משה

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 11.5.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שעור 7 – רו"ח רן שרמן

יסודות החשבונאות א' שיעור 7 – 23.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן בהמשך לשיעור 6, מענק השקעה. מענקים בגין הכנסה – מענקים בגין תשלומי שכר, לדוגמה: שכר גבוה לעובדים באזורי פיתוח ח' הוצ' שכר, ז' מזומן – הוצאות השכר של החברה ח' מזומן, ז' הכנסות – המענק שקיבלה החברה ע"ח תשלומי השכר. הלוואות הניתנות למחילה –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים