שיעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 17.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. דוח רווח והפסד מתחיל ב3 השורות הבאות : מכירות פחות : (עלות המכירות). זה שווה ל: הון גולמי. אח"כ: מ. פתיחה. ועוד קניות נטו. פחות מ. סגירה. *** אין שום מצב בו מלאי הפתיחה של שנה הבאה שונה ממלאי הסגירה. לנו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים