שיעור 12 – ד"ר יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 12   שיטות להכנסת נתונים למשוואת רגרסיה (המשך שיעור קודם…)   יש 3 שיטות עיקריות: הכנסה של כל המשתנים כמקשה אחת- שיטת הENTER- רואים את כל המשתנים יחד בתכנה תחת ENTER אחד- שלב אחד. שיטה היררכית– החוקר קובע את סדר הכנסת המשתנים למשוואה. לרוב מה שמשפיע על החוקר בהחלטתו מה קודם למה  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – ד" יעל לפידות

סטטיסטיקה 3- שיעור 11     3 דברים משפיעים על טעות התקן: Msres- ככל ששונות הטעויות תהייה קטנה יותר, כלומר המודל מסביר טוב יותר, טעות התקן תהייה קטנה יותר. SSX- קיצוץ תחום יגרום להקטנת הssx (לרוב) ובעקבותיו תגדל טעות התקן. המתאם בין המשתנים הבלתי תלויים לבין עצמם- ככל שהקשר בין המשתנים הב"ת לבין עצמם גדול  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים