שיעור 11- רו"ח רוני אלרואי

המשך לתרגיל שנפתר בשיעור שעבר בנושא ירידות ערך- גרסת הדפסה להורדה הרכב חשבון השקעה ב-12/2005- החלק בהון 7500 40%*(10000+8750)= יתרת עודף עלות ציוד 1600 הפרשה לירידת ערך (1600) מוניטין 4000 סה"כ 11500   שנת 2006 התנועה בחשבון ההשקעה- יתרת פתיחה 11500 רווחי אקוויטי: החלק ברווחי ב' 3500 40%*8750= הפחתת עודף עלות (400) 2000/5= מימוש הפרשה  [ קראו עוד ]

רו"ח ירון תירוש- תרגול 3

עבודה טכנית עם טבלאות עודפי עלות! גרסת הדפסה להורדה כאשר עורכים טבלת עודפי עלות, יש להציג את התנועות והיתרות לכל התקופות הרלוונטיות תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים: בתחילת השאלה יש לחשב את שיעורי ההחזקה בכל התקופות הרלוונטיות. יש לבצע "עצירה" בטבלת עודפי העלות בכל תאריך חתך ובכל מקום בו קיימת ירידה בשיעור ההחזקה (בעת  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

    שיטת השווי המאזני IAS 28- השלב הראשון בIAS 28 הוא לברר האם לחברה מחזיקה יש השפעה מהותית כהגדרתה בתקן בחברה המוחזקת. רק לאחר שנגיע למסקנה שמתקיימת השפעה מהותית, נפנה ליישום שיטת השווי המאזני (אם אין השפעה מהותית מיישמים את IAS 39 ). מה זו השפעה מהותית? ההגדרה של השפעה מהותית היא הכוח לכוון  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 4 – רו"ח שי דניאלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שי דניאלי בקורס חשבונאות פיננסית ב'  בתאריך 19.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים