צילום תרגול 8 – רו"ח ינקי בר אליהו

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח ינקי בר אליהו בקורס יסודות החשבונאות א  בתאריך 13.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 3 – רו"ח שי דניאלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח שי דניאלי בקורס חשבונאות פיננסית ב  בתאריך 26.03.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

צילום שיעור 9 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 17.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

שיעור מס' 9- רו"ח משה טל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 25.05.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

שיעור מס' 10- ד"ר הדסה גלנדר

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "יסודות החשבונאות ב" מתאריך 9.1.2017 לקריאת הסיכום %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-10

שיעור 11, רו"ח יוסף גולן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 11 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 16.05.16   חשבונאות פיננסית ב שיעור 11

שיעור 3, רו"ח גולן יוסף

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס "חשבונאות פיננסית ב' " מתאריך 7.3.16 חשבונאות פיננסית ב שיעור 3  

שעור 9 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 9 החלפת נכסים – כאשר מחליפים נכס בנכס, הנכס שהתקבל יימדד לפי השווי ההוגן, אלא אם יתקיימו התנאים הבאים – 1. לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית (נעשה בדרך העסקים הרגילה של הפירמה) 2. לא ניתן למדוד באופן מהיימן את השווי ההוגן של הנכס שנמסר ושל הנכס שהתקבל. לעסקת ההחלפה יש מהות מסחרית כאשר –  [ קראו עוד ]

שעור 8+7 – רו"ח אייל הורוביץ

שעור 7+8 – רכש קבוע – הערכה מחדש שני דרכים למדוד את הרכוש הקבוע – שיטת העלות או מודל הערכה מחדש. ירדת ערך נכסים – כאשר מציגים נכס מסוים צריך לבדוק את ירידת הערך שלו ולתת לירידה ביטוי במאזן. נכס לעולם לא יוצג מעבר לסכום שנוכל להשיג בגינו. תקן 36 מדבר על ירידת ערך הנכסים,  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 4 – רו"ח שי דניאלי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח שי דניאלי בקורס חשבונאות פיננסית ב'  בתאריך 19.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים