שיעור 3 – עו"ד מירב מלצמן

תוכנת מסד נתונים ACCESS – אחת המטרות של בסיס נתונים היא לספק למשתמש מידע לגבי הנתונים שהוא מעוניין בהם, מבלי לפרט את מה שלא נחוץ לו. לצורך תיאור מבנה בסיס הנתונים משתמשים במודל, המתאר את הנתונים, הקשרים ביניהם, משמעות הנתונים וההגבלות החלות על הנתונים. ניתן להשתמש בתוכנה זו בנתונים מובנים בלבד, כלומר נתונים שמובנים בטבלה.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים