שעור 11 – רו"ח יגיל בלזר

תקופת הרר"ל תקופת הרר"ל נספרת מתום שנת המס שקדמה לשנת הרכישה של המניה הנמכרת ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה/ עד סיום תהליך הפירוק. הסעיף קובע שאין לקחת בחשבון רר"ל שהצטבר לפני 1.1.96. דוגמא- מניה נקנתה ב 29.3.1988 ונמכרת ב- 24.4.2013.  תקופת הרר"ל הינה בין 31.12.1995-31.12.12. דוגמא 2- מניה נקנתה בתחילת שנת מס (1.1)  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 94- מניות הטבה וכתבי אופציה הסעיף דן במצב שבו נישום מוכר מניות הטבה ששייכות לו או מניות עיקריות ששייכות לו שעליהן הוקצו מניות הטבה.   דוגמא ביום 1.1.04 הנישום רכש 1,000 מניות תמורת 100,000 ₪. ביום 1.1.07 חילקה החברה מניות הטבה בשיעור של 100% (הנישום קיבל עוד 1,000 מניות). ביום 1.1.09 הנישום מכר 1,200  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים