שיעור 11 – שוק ההון בישראל

שיעור 11- מצגת 8-9 ריכוז תחזית מאקרו בשנת 2014 צופים צמיחה נמוכה יותר משנת 2013 צופים רמת אבטלה של 6%-7%. נחשב שיעור טוב, תעסוקה מלאה. ריבית שצפויה להיות נמוכה תשפיע על המטבע.   כלכת ישראל-הצמיחה התמתנה תחזית שיעור הצמיחה- יחסית למשק שלנו, השיעורים לא גבוהים.   קיימים עוד פרויקטים בתהליך ובתכנון סקטורים מועדפים להשקעה, תחום  [ קראו עוד ]

שיעור 10- שוק ההון בישראל

שיעור 10- המשך מצגת 7 (שקף 26) איך בוחרים תעודת סל? שיעור הריבית: בתעודות על מטבעות, סחורות ותעודות שורט, מקבל המשקיע ריבית שמשתנה מתעודה לתעודה. בוחנים בעצם מה שיעור הריבית בתעודת הסל (מופיע בתשקיף) שיעור הדיווידנד: סעיף זה רלוונטי בתעודות על מדדי מניות זרים שבהם לוקח המנהל חלק מהדיווידנדים לכיסו. (האם מלוא הדיבידנד מחולק לתעודת  [ קראו עוד ]

שיעור 9- שוק ההון בשיראל

שיעור 9- מצגת 7 קרנות נאמנות כלי השקעה שמטרתו השקעה משותפת של הרבה יחידים וחברות בניירות ערך והפקת רווחים משותפת באופן שכל משקיע מקבל את חלקו ברווחים (או בהפסדים) על פי חלקו היחסי בקרן. כל אחד מהמשקיעים רוכש יחידות השתתפות בקרן לפי שער (קנייה) שמתפרסם מדי יום מסחר והוא גם יכול למכור (לפדות) את יחידות  [ קראו עוד ]

שיעור 8- שוק ההון בישראל

שיעור 8-המשך מצגת מספר 6 לא עבר בכיתה. ציין כי הועלה קובץ מעוף. מה שלא נלמד בכיתה לא יהיה במבחן.   עקום התשואות עקום התשואות מבטא את היחס בין תשואות אג"חים לטווח ארוך לעומת תשואות אג"חים לטווח קצר. עקום תשואות נורמלי עולה במתינות משמאל לימין ומבטא תוספת מתונה לתשואה באג"ח הארוכות משיקולי נזילות – "פרמיית  [ קראו עוד ]

שיעור 6- שוק ההון בישראל

שיעור 6-מצגת שיעור 5 הגדרות חברה ציבורית- חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור (ס' 1 לחוק החברות) מכפיל רווח- אינדיקטור כלכלי המשמש בהערכת שווי של חברות. מכפיל הרווח  [ קראו עוד ]

שיעור 5- שוק ההון בישראל

שוק ההון בישראל-שיעור 5 המשך מצגת 4. נכס הבסיס- זהו הנכס שעליו כתובה האופציה. יכול להיות מדד מניות, מטבע, סחורה או מניה כלשהי. למשל, נכס הבסיס באופציה על מדד ת"א 25 הוא מדד ת"א 25 המתפרסם באופן רציף ע"י הבורסה מוכפל במאה. נכס הבסיס באופציה על שער ה $ – הוא השער היציג של הדולר  [ קראו עוד ]

שיעור 4-שוק ההון בישראל

שוק ההון-שיעור 4 מדדי בורסה משקפים את רמת המחירים הממוצעת של קבוצות ני"ע משמשים כמדד יחס –BANCHMARK, לדעת איפה כל מניה הייתה ביחס לחודש שעבר למשל. השינויים במדדים משקפים את התשואה הממוצעת למשקיעים באותן מניות. הבורסה מחשבת ומפרסמת את המדדים העיקריים ברציפות במהלך המסחר, ומעדכנת אותם בכל 15 שניות סל מניות-מייצג רמת מחירים מוצעת של  [ קראו עוד ]

שיעור 3-שוק ההון בישראל

שוק ההון בישראל-שיעור 3 המשך מצגת 2: קרנות נאמנות כלי השקעה המאפשר להרבה אנשים להשקיע בנכס מסוים. קונים בצעם קרן השתתפות אחת שמשקיעה בהרבה מניות אחרות, מתאימה למשקיע גדול או קטן, יש לה שיערוך בשער יומיים. יתרונות ניהול מקצועי- בדמי ניהול נמוכים יחסית פיזור – אין תלות במניה אחת וכך הסיכון קטן יותר (פיזור גדול)  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים