שעור 7 – רו"ח רן שרמן

יסודות החשבונאות א' שיעור 7 – 23.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן בהמשך לשיעור 6, מענק השקעה. מענקים בגין הכנסה – מענקים בגין תשלומי שכר, לדוגמה: שכר גבוה לעובדים באזורי פיתוח ח' הוצ' שכר, ז' מזומן – הוצאות השכר של החברה ח' מזומן, ז' הכנסות – המענק שקיבלה החברה ע"ח תשלומי השכר. הלוואות הניתנות למחילה –  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים