צילום תרגול 5 – מר נוה אשכנזי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר נוה אשכנזי בקורס יסודות המימון בתאריך 11.05.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום: קובי אשכנזי עריכה: אלון סולוביי

צילום שיעור 8 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 08.12.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 5 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 17.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 4 – גב' אביגיל הורוביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של גב' אביגיל הורוביץ בקורס תרגול במימון א' בתאריך 24.04.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי     לצילום השיעור  

שעור 3 + 4 – ד"ר אייל להב

שעור 3 + 4 – מימון   הנוסחה לחישוב סידרה צומחת –        ערך נוכחי של סידרה אינסופית – pv = pmt/i ערך נוכחי של סידרה אינסופית צומחת – pv = pmt/ I-g כאשר g<i   שאלה 14. הנח כי קיימת מניה המחלקת דיבידנד של 100 שקלים החל מעוד שנה ועד אינסוף. כמה תהיה מוכן  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 8 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס מימון א'  בתאריך 30.04.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 6 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס מימון א'  בתאריך 09.04.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז
תואר ראשון
תואר שני
מרצים
אג אג"ח אפס אג"ח הנפדית לשיעורין אג"ח צמודות מדד אג"ח צמיתה אג"ח קונסול איגרות חוב איגרת חוב אפס איגרת חוב הנפרעת לשיעורין איגרת חוב מיתה איגרת חוב רגילה אינפלציה אינפלציה בפועל אינפלציה חזויה אש בנק ישראל דיפלציה האינפלציה בהונגריה בימי מלחמת העולם השניה האינפלציה בזימבבואה האינפלציה בישראל לאורך השנים הנפקה בניכיון הצמדה הצמדות הקדמה לאגרות חוב השפעת מחיר האיגרת על התשואה לפדיון לא צמוד למדד לוחות סילוקין לוח סילוקין צמוד מדד מדד המחירים לצרכן מלווה קצר מועד מק מק"מ מקרים פרטיים של איגרות חוב נוסחת פישר סדרה אינסופית צומחת עסקה נומינלית פרויקטים שאינם מוציאים זה את זה פרויקטים שאינם תלויים כלכלית פרויקטים שמוציאים זה את זה פרויקטים תלויים כלכלית צמוד קריטריונים לקבלת החלטות השקעה קרן הנפרעת בחלקים ריבית בנק ישראל ריבית הפריים ריבית נומינאלית ריבית נומינלית ריבית ריאלית שיעור אינפלציה בפועל שיעור אינפלציה חזוי