צילום שיעור 4 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 10.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 3 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס יסודות המימון בתאריך 03.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 4 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס מימון א'  בתאריך 19.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז

צילום שיעור 3 – ד"ר אייל להב

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר אייל להב בקורס יסודות המימון לחשבונאים  בתאריך 17.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.     לסיכום השיעור  

צילום שיעור 3 – מר לוני עוז

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר לוני עוז בקורס מימון א'  בתאריך 12.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.  

שייך לנושאים: יסודות המימון, לוני עוז
תואר ראשון
תואר שני
מרצים
הלוואת בלון הצמדות חישובי ריבית חישובי ריבית אפקטיבית יתרת הקרן הבלתי מסולקת לוחות סילוקין לוח סילוקין בהחזרים משתנים לוח סילוקין בלון לוח סילוקין גרייס לוח סילוקין מסוג שפיצר לוח סילוקין קרן שווה לוח סילוקין רגיל לוח סילוקין רגילה לוח סילוקין שפיצר מעבר בין ריביות מריבית אפקטיבית שנתית לריבית תקופתית מריבית נקובה לריבית אפקטיבית סדרה אינסופית סדרה אינסופית צומחת סדרה לא צומחת סדרה סופית סדרה צומחת סדרה קבועה עמלה עמלות ערך נוכחי של סדרה אינסופית לא צומחת ערך נוכחי של סדרה אינסופית צומחת ערך נוכחי של סדרה סופית לא צומחת ערך נוכחי של סדרה סופית צומחת ערך נוכחי של סדרה סופית צומחת (כאשר שיעור הריבית שונה/זהה לשיעור הצמיחה) ערך נוכחי של סדרה שאינה רציפה ערך עתידי של סדרה סופית לא צומחת ערך עתידי של סדרה סופית צומחת ערך עתידי של סדרה סופית צומחת (כאשר שיעור הריבית שונה/זהה לשיעור הצמיחה) ריבית אפקטיבית ריבית אפקטיבית שנתית ריבית המחושבת מספר פעמים בשנה ריבית חודשית ריבית חוזית ריבית מוצהרת ריבית מחושבת תקופתית ריבית מראש ריבית נצברת לקרן ריבית נקובה ריבית רבעונית ריבית רציפה ריבית שנתית ריבית תקופתית תשלום על חשבון הקרן תשלום על חשבון הריבית