צילום שעור 2 – ד"ר גלי אינגבר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים  בתאריך 30.03.2017, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

הצראה 10- מבוא לניהול כספים

מרווחיות לתשואה ומרווח תפעולי לרווח כלכלי     קריטריונים למדידת הישגי החברה ותוצאותיה השקעה בנכסים והון חוזר       ROI = התשואה על ההשקעה   מחיר ההון של החברה – WACC רווח תפעולי                        80 השקעה בנכסים והון חוזר                    1,000 התשואה על ההשקעה                    8% ריבית על פיקדון בבנק / תשואה אלטרנטיבית אחרת        9% התשואה האלטרנטיבית = מחיר ההון הנדרש  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים